طی اطلاعیه ای؛ سازمان دامپزشكی تریاكی بودن مرغ ها را تكذیب نمود

آنی غذا: سازمان دامپزشكی كشور طی اطلاعیه ای، مباحث مطرح شده درباره تریاكی بودن مرغ ها را تكذیب نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، سازمان دامپزشكی كشور طی اطلاعیه ای ضمن تكذیب برخی اخبار انتشار یافته در فضای مجازی در خصوص طرح ادعای از اساس جعلی «وجود مرغ با طعم تریاك» كه سبب تشویش اذهان خاطر هموطنان شده است، خواهان پیگیری این دست اخبار از طرف منابع معتبر و موثق شد. در این اطلاعیه آمده است: چندی است برخی كاربران در فضای مجازی از سر بی اطلاعی، متوسل به پخش مطلبی قدیمی، سراسر كذب و بدون منبع موثق با عنوان «مرغ با طعم تریاك» شده اند و ضمن جرح و تعدیل جهت دار یك گزارش و مصاحبه كه در گذشته در یكی از روزنامه ها انتشار یافته بود، آنرا در شبكه های اجتماعی به اشتراك گذاشته و مردم را گرفتار شك و تردید نسبت به موضوعی كرده اند كه از اساس صحّت ندارد؛ پس سازمان دامپزشكی كشور ضمن تكذیب شدید بازنشر چنین اكاذیبی در فضای مجازی كه سبب تشویش اذهان خاطر هموطنان عزیزمان می شود، خواهان پیگیری این دست اخبار از طرف منابع معتبر و موثق است.

منبع: