حریرچی: خیریه ها باید در راه افزایش بقا و كیفیت زندگی حركت كنند

آنی غذا: معاون كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اصرار كرد كه خیریه ها پول خیرین را هزینه می كنند و باید بسنجند و در جایی هزینه كنند كه افزایش بقا و كاهش مرگ و میر دهد و یا كیفیت زندگی افزایش دهد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، ایرج حریرچی در هفدهمین مجمع خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورا بیان كرد: در سال ۹۶ مردم ایران از درآمدهای خودشان یا درآمدها دولت ۱۳۷ هزار میلیارد صرف سلامت كردند. یعنی ۸/۵ درصد تولید ناخالص كشور صرف سلامت شده یعنی از هر ۱۲ تومانی كه ایرانیها خرج كردند یك تومن آن در حوزه سلامت بوده است. اگر خیریه ها بخواهند یك درصد از این هزینه ها را تامین كنند نیاز به مبلغ بالایی است.
ایشان سپس اظهار نمود: در كشورها اروپا غربی و آمریكا شمالی خیریه ها بین ۷ الی ۱۴ درصد هزینه ها درمان را بر دوش دارند. مسئله دیگری كه حائز اهمیت می باشد هزینه كرد منابع است. بنده اگر از پول خودم برای كسی هزینه می كنم یا برای درمان بیماری فرد دیگری می توانم هر تصمیمی بگیرم اما خیریه ها پول خیرین را هزینه می كنند و باید بسنجند و در جایی هزینه كنند كه افزایش بقا و كاهش مرگ و میر دهد و یا كیفیت زندگی را افزایش دهد.
معاون كل وزارت بهداشت و درمان اشاره كرد: داروی شیمی درمانی را كه پزشكی تجویز كرده اما می دانیم نتیجه ندارد نباید در این راه هزینه نماییم. باید پزشك را توجیه نماییم كه این داروها را تجویز نكنند و مریض را توجیه نماییم كه درخواست نكنند. اعتماد مردم به پزشك اینگونه است كه به هرچه بگوید ایمان دارند.
او در آخر اضافه كرد: خیریه ها موظف می باشند هزینه ها را در جایی صرف كند كه درمان موثری داشته باشد. برخی از اقداماتی كه می نماییم باید نتایج آنرا اندازه گیری نماییم. ما به افرادی كه مبتلا به افسردگی هستند می گوییم بیا برویم تفریح؛ ثابت شده اون فرد اصلا انرژی ندارد و گردش عادی برای او مضر است. هر مداخله فرهنگی را باید سنجید. خیریه ها عین خیر هستند و سرمایه ها عظیمی هستند.

منبع: