ارتباط كم تحركی با خطر خودكشی در نوجوانان كشورهای درحال توسعه

به گزارش آنی غذا نتایج یك بررسی نشان داده است كه كم تحركی با افزایش گرایش به خودكشی در نوجوانانِ كشورهای در حال توسعه مرتبط می باشد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، تعدادی از پژوهشگران در دانشگاه كوئینزلند در بررسی های خود دریافتند كه كم تحركی و اختصاص زمان زیاد به تماشای تلویزیون و كار با تجهیزات الكترونیكی به بروز رفتارها و افكار خودكشی در نوجوانان كشورهای در حال توسعه منجر می شود.
محققان اظهار داشتند: موضوعات در رابطه با خودكشی چالش جدی سلامت عمومی در كشورهای با میزان درآمد كم و متوسط بخصوص در آفریقا و غرب اقیانوس آرام (وسترن پاسیفیك) بشمار می رود.
به قول محققان پسران نوجوانی كه فعالیت بدنی كافی ندارند و مدت زمان طولانی را بی تحرك هستند دو برابر بیشتر احتمال دارد دست به خودكشی بزنند. در دختران نوجوان هم این سبك زندگی احتمال مبادرت به خودكشی را حدود ۲۵ درصد بالا می برد.
محققان تاكید كردند: یافته های بدست آمده نشان دهنده لزوم تشویق نوجوانان به انجام فعالیت های بدنی بیشتر است كه می تواند مهارت ها و ارتباطات اجتماعی را هم بهبود دهد.
به گزارش مدیكال اكسپرس، در این بررسی اطلاعات ۲۰۶ هزار و ۳۵۷ نوجوان در ۵۲ كشور با میزان درآمد پایین و متوسط مورد مطالعه قرار گرفت. به قول محققان در مطالعات قبلی هم معلوم شد كه از هر پنج نوجوان یك نفر به خودكشی فكر می كند.