آلونك های كارگران اشرف آباد تخریب شد؛ ویدئو

آنی غذا: نام دیگر زباله را طلای كثیف گذاشته اند؛ كالایی كه پولش برای دلالان زباله، اربابان زباله گردها و پیمانكارانی است كه گویا چم و خم شهرداری ها و دیگر نهادهای مرتبط را خوب بلدند. اخیرا آلونك های كارگران زباله گرد در اشرف آباد تخریب شده و هنوز هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت آنرا بر عهده نگرفته است. زباله گردها می گویند ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می كنند تا مجوزی بگیرند برای سر فرو بردن در سطل های زباله؛ اما شهرداری می گوید چنین مجوزی از طرف این سازمان صادر نشده و احتمالاً عده ای در حال سودجویی از این طریق هستند.
خبرنگار: فرزاد گمار / تصویربردار و تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی

منبع: