روزشمار هفته ملی سلامت بانوان ایرانی اعلام گردید

به گزارش آنی غذا مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت از برگزاری هفته سلامت بانوان ایران ( سبا) با شعار ˮورزش، شادابی، آرامشˮ اطلاع داد.
حمید انصاری در گفتگو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر اضافه كرد: این هفته از ۱۰ الی ۱۶ آبان با مبحث ترویج فعالیت بدنی برای شادابی و تندرستی زنان ایران و با شعار ورزش، شادابی، آرامش برگزار می شود.
انصاری عناوین روزهای این هفته را به این شرح اعلام نمود:
جمعه ۱۰ آبان با عنوان فعالیت جسمانی در اوقات فراغت خانواده؛ شنبه ۱۱ آبان با عنوان فعالیت جسمانی در محیط كار و تحصیل؛ یكشنبه ۱۲آبان با عنوان فعالیت جسمانی و جلوگیری از بیماری ها؛ دوشنبه ۱۳ آبان با عنوان ایمنی و استانداردهای ورزش؛ سه شنبه ۱۴ آبان با عنوان شهر دوستدار فعالیت جسمانی؛ چهارشنبه ۱۵ آبان با عنوان ورزش همگانی و نشاط اجتماعی و پنجشنبه ۱۶ آبان با عنوان سیاستگذاری در ورزش زنان.