شركت های دانش بنیان برای رونق صنعت واكسن به میدان بیایند

به گزارش آنی غذا دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار داشت: شركت های دانش بنیان می توانند نقش مهمی در ذخیره سازی نیروی انسانی مورد نیاز صنایع مختلف خصوصاً صنعت واكسن داشته باشند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، مصطفی قانعی با اشاره به اینكه اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند شركت خصوصی دانش بنیان راه اندازی كنند، اشاره كرد: با این قانون از ذخیره دانشی موجود در دانشگاه ها در این شركتها استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه واكسن پیشرفت قابل قبولی نداشته ایم و در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص این صنعت اقداماتمان كافی نبوده است.
بگفته قانعی، با وجود قدیمی ترین ركن زیست فناوری كشور كه صنعت واكسن است، نتوانستیم در این عرصه منحنی رشد قابل قبولی داشته باشیم.
او همینطور عنوان كرد: برای توسعه همه جانبه و مقبول صنعت واكسن كشور به همكاری همه بازیگران این عرصه نیاز داریم و باید وزارت جهاد كشاورزی، موسسات خصوصی و دولتی واكسن سازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و غیره دست به دست هم دهند و برنامه های كوتاه مدت و بلندمدتی برای توسعه این صنعت ارائه نمایند.
صنعت واكسن یكی از صنایع بزرگ و كاربردی در كشور است كه توجه ویژه به آن می تواند نقش تاثیرگذاری در رونق اقتصادی و تامین سلامت جامعه داشته باشد، بنا بر این در تمام كشورها، یكی از سیاست های اثرگذار حوزه سلامت را توسعه این صنعت مهم و كاربردی قرار داده اند. ایران نیز یكی از كشورهای پیشرو در این عرصه بود كه چند سالی است به برخی دلیلهای در این عرصه گام هایی به عقب برداشته است؛ گام هایی كه با تلاش متولیان این امر بزودی جبران می شود.

منبع: