زاهدی: وزیر بهداشت مستنداتش درباره فروش صندلی در بعضی دانشگاه ها را ارائه كند

آنی غذا: رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواهان ارائه مستندات وزیر بهداشت درباره فروش صندلی در بعضی دانشگاه های علوم پزشكی به این كمیسیون جهت بررسی بیشتر شد.
محمد مهدی زاهدی در گفت و گو با ایسنا درباره ورود كمیسیون آموزش به سوژه دانشجوی قلابی در دانشكده دندانپزشكی دانشگاه شهید بهشتی و به دنبال آن طرح بحث فروش صندلی در بعضی دانشگاه ها اظهار داشت: تابحال گزارش مستندی درباره صندلی فروشی به كمیسیون ارائه نشده است پس ما از وزیر بهداشت می خواهیم كه مستندات خود در این زمینه را به كمیسیون جهت بررسی ارائه كند.
وی اصرار كرد كه كمیسیون باید در وهله اول صحت و سقم این مساله را تائید كند كه در صورت رخ دادن چنین اتفاقی حتما با آن برخورد می شود.
اخیر نمكی وزیر بهداشت در توئیتر خود اعلام نموده بود كه پس از مقابله با بی نظمی گران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریان های فساد در كنكور پزشكی و فروش صندلی دانشگاه را صادر كرده، تابحال نتایج مهمی حاصل شده و بزودی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
روز گذشته نیز اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجو در علوم پزشكی وزارت بهداشت اظهار داشت: بنده مكرر تاكید كردم كه همه كسانی كه مصاحبه و اطلاع رسانی می كنند در گفته هایشان دقت داشته باشند؛ الان بر سر موضوعاتی كه برمبنای بی دقتی اعلام شده صحبت می نماییم. اول مسئولین وزارت بهداشت گفتند متخلفین را به قوه قضاییه معرفی كردیم، بعد گفتند معرفی خواهیم كرد و بعد گفتند جلوی ورود آنان را گرفته ایم. مسئولین وزارت بهداشت حرف های متناقضی زدند. به ما گزارشی ارائه نشده است. ما اطلاع دقیقی نداریم. بدیهی است وقتی اسامی را اعلام كنند پیگیری می نماییم.

منبع: