تفویض امور بررسی و ثبت توزیع كنندگان و عرضه كنندگان تجهیزات پزشكی به دانشگاه های علوم پزشكی

آنی غذا: بررسی و ثبت توزیع كنندگان و عرضه كنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی به دانشگاه های علوم پزشكی تفویض كامل شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، مهندس محمدمهدی علاالدین – رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشكی اظهار داشت: با عنایت به اهمیت و لزوم تمركز زدایی و تفویض پاره ای از اختیارات اداره كل به دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای بهینه فرآیندهای جاری، افزایش بازدهی و متمركز شدن اداره كل تجهیزات پزشكی در نتایج نظارت ها، كلیه امور بررسی و ثبت توزیع كنندگان و عرضه كنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی از اول مهر ماه ۹۸ به دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور تفویض می شود.
بنابر اعلام وبدا، وی ادامه داد: در این راستا دسترسی و زیر ساخت های نرم افزاری لازم برای دانشگاه ها به وجود آمده و دوره آموزشی نیز برای دانشگاه های مربوطه و كارشناسان نظارت بر توزیع برگزار شده است.

علاالدین اظهار داشت: كلیه شركت ها و واحدهای صنفی كه تمایل به فعالیت در حوزه عرضه و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشكی دارند، می توانند كلیه روال بررسی و ثبت خودرا در سامانه های اداره كل تجهیزات پزشكی بوسیله مدیریت های تجهیزات پزشكی دانشگاه های علوم پزشكی پیگیری كنند.

منبع: