تنبلی چشم رایج ترین دلیل نارسایی بینایی در كودكان

به گزارش آنی غذا آمبلوپی كه در بین عموم مردم تنبلی چشم شناخته شده است از رایج ترین دلیل نارسایی بینایی در بین كودكان است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، طبق اعلام موسسه ملی چشم آمریكا از هر ۱۰۰ كودك دو تا سه نفر درگیر عارضه آمبلوپی می شوند. همینطور درصورتی كه این بیماری درمان نشود عوارض آن تا دوران بزرگسالی ادامه پیدا می كند.
آمبلوپی به خودی خود در نتیجه تنبلی چشم نیست. این بیماری كه قدرت بینایی را تحت تاثیر قرار می دهد تنها یك مشكل بینایی نیست.
طبق اعلام موسسه ملی چشم آمریكا، «آمبلوپی» یك اصطلاح پزشكی است كه بینایی یك چشم به علت ضعف در هماهنگی صحیح با مغز كاسته می شود. در این شرایط چشم ظاهری طبیعی دارد اما به علل گوناگونی مغز اطلاعات چشم دیگر را ترجیح می دهد.
حتی در مواقعی كه مشكل اصلی كاهش قدرت بینایی به صورت مثال نزدیك بینی با استفاده از عینك یا آب مروارید با جراحی برطرف شود، مغز همچنان به تمایل خود در استفاده از اطلاعات یك چشم ادامه می دهد. در حقیقت، در چنین مواردی مغز به كارگیری یك چشم را كنار می گذارد. آمبلوپی با رشد زودهنگام مغز و ارتباط آن با چشم ها مرتبط می باشد.
كارشناسان معتقدند به این علت ضروری می باشد بیماری تنبلی چشم در كودكان بموقع تشخیص داده شود. روش های درمانی كه قدرت بینایی در چشم ضعیف تر را تحریك می كند می تواند رشد بخش هایی از مغز را كه در قدرت بینایی نقش دارند تقویت كند.
عوامل موثر در بروز آمبلوپی به صورت كلی به سه گروه تقسیم می شود:
*آنیزومتروپیا (عیوب انكساری)؛ به صورت مثال نزدیك بینی، دوربینی
*استرابیسم (انحراف چشم)
*بیماری های چشمی همچون آب مروارید و افتادگی پلك.
متخصص چشم قبل از درمان آمبلوپی، عوامل اصلی در بروز این عارضه را بررسی می كند. زمانیكه دلیل آمبلوپی مشخص و درمان شد تمركز به بهبود ارتباط چشم-مغز تغییر می كند. ازاین رو كودك می تواند بینایی كامل خویش را بدست آورد.
به گزارش آنی غذا به نقل از USNews، به قول كارشناسان به منظور تضمین اینكه كودكان از بهترین امكان درمانی برخوردار شوند تشخیص اولیه آمبلوپی ضروری می باشد. همینطور درصورتیكه والدین در مورد عملكرد صحیح چشم های فرزندشان نگرانی دارند باید مطمئن شوند كه فرزندشان به درستی مورد ارزیابی و معاینه قرار گرفته است.