آگهی سازمان غذا و دارو درباره تبلیغ برخی دستگاه های لاغری

به گزارش آنی غذا سرگروه بیوالكتریك و بیومكاترونیك اداره كل تجهیزات پزشكی اظهار داشت: باتوجه به اینكه بعضی از دستگاه های لاغری موجود در بازار فاقد هرگونه مجوزهای قانونی از اداره كل تجهیزات پزشكی هستند، تبلیغات آنها نیز مورد تایید نیست.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، مهندس معصومه امیدوار در این زمینه اضافه كرد: لاغری موضعی حاصله از انواع دستگاه های رادیو فركانسی و مغناطیسی و سایر روش های مورد استفاده در دستگاه های غیرتهاجمی صرفاً بصورت موقت و برگشت پذیر است و باید شركت های مربوطه در تبلیغات شركت های واردكننده، سوژه را مدنظر قرارداده و تبلیغات مغایر، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
بنابر اعلام وبدا، بررسی اصالت و مجوز تجهیزات پزشكی وارداتی و تولیدی از بخش استعلامات وب سایت اداره كل تجهیزات پزشكی برای عموم قابل دسترسی است.

منبع: