پشتیبانی از پروژه ها در حوزه سلول های بنیادی آغاز شد، اعلام آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش آنی غذا فراخوان پشتیبانی از رساله های دكتری در رابطه با حوزه سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی منتشر گردید تا فعالیت های دانشجویی این حوزه با سرعت بیشتری صورت گیرد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراخوان پشتیبانی از پایان نامه های دكتری در این عرصه را منتشر نمود تا فعالیت دانشجویی در این عرصه سرعت گیرد. بر این اساس دانشجویان علاقه مند جهت استفاده از این حمایت می توانند پروپوزال های خودرا در حوزه های ژن درمانی، ایمونو سل تراپی، مهندسی بافت، سلول درمانی و تجهیزات فنی حوزه سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی ارسال نمایند.
پروپوزال های در رابطه با این حوزه ها كه از اول مهر ماه سال ۹۷ تا اول مهر ماه امسال در دانشگاه های كشور مصوب شده اند، فرصت استفاده از این حمایت را دارند. البته این طرح باید در چارچوب یك مطالعه ترجمانی و پیش بالینی، كارآزمایی بالینی یا فناورانه طراحی شده باشد. همین طور برمبنای روند اجرایی و بخشنامه پشتیبانی از طرح های پژوهشی و فناوری پروپوزال های ثبت شده بعد از داوری، توسط شورای پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی مورد بررسی قرار می گیرند و پروپوزال های منتخب تا سقف ۴۰ میلیون تومان حمایت می شوند.
علاقه مندان برای ارسال طرح های خود تا ۲۰ مهرماه امسال مهلت دارند و می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت كنند.