ار سوی سازمان غذا و دارو؛ اسامی ۱۳ قلم خوراكی تقلبی اعلام گردید

به گزارش آنی غذا اداره كل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اسامی ۱۳ قلم خوراكیِ فاقد مجوز و یا دارای پروانه ساخت جعلی را منتشر نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، اداره كل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اسامی، اعلام نمود: در جهت اجرای ماده ۴۳ بخش بهداشت و درمان قانون تعزیرات حكومتی در مورد فرآورده های غذایی و آشامیدنی غیر مجاز، دستور جمع آوری ۱۳ قلم از این خوراكی ها از سطح عرضه ابلاغ و اقدام قانونی متناسب صورت خواهد گرفت.

اسامی ۱۳ قلم خوراكی غیر مجاز و تقلبی ۱- نمك تصفیه شده خوراكی ید دار با نام تجاری همهمه
۲- نقل نبات باسلوق با نام تجاری سما
۳- نمك دریا با نام تجاری نمك دریا سلامت و نیك اندیشان غرب كارون
۴- شیره انگور با نام تجاری یونی بال
۵- آلوچه با نام تجاری به دانه
۶- آلوچه و لواشك با نام تجاری سیب طلا
۷- لواشك با نام تجاری ترش طلا
۸- سبزی منجمد با نام تجاری لومانا
۹- زردآلو دانه دانه با نام تجاری می ترش
۱۰- آلوچه دانه دانه با نام تجاری اورامان
۱۱- فراورده یخی با نام تجاری مك لین با شماره پروانه های جعلی
۱۲- محصولات غذایی جوپرك با نام تجاری آهو و هفت چین
۱۳- پنیر سفید با نام تجاری نشتیفان بنابر اعلام اداره كل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، تمامی این فرآورده ها غیرمجاز و تقلبی بوده و فروش و عرضه آنها در فروشگاه ها غیر قانونی می باشد.