شناسایی زیست نشانگر جدید در تشخیص بیماری نفریت لوپوسی

به گزارش آنی غذا بررسی ها نشان داده است پروتئین های لخته كننده خون در ادرار، زیست نشانگر بیماری نفریت لوپوسی بشمار می رود.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، متخصصان آمریكایی در بررسی های خود مشاهده نمودند پروتئین های لخته كننده در ادرار بیماران مبتلا به نفریت لوپوسی افزوده می شود. به قول آنان هر دو نوع این پروتئین ها كه امكان دارد لختگی خون را به همراه داشته باشند یا به روشی عمل كنند كه آنها را تجزیه می كنند در ادرار بیمارانی كه از بیماری نفریت لوپوسی رنج می برند بیشتر است.
به قول محققان در بین پروتئین های ارزیابی شده پلاسمین ادرار از اصلی ترین عامل های تشخیصی اصلی عملكرد كلیه ها و وضعیت بیماری كلیوی است. زیست نشانگرهای ادرار عرضه دهنده گزینه های امیدبخشی در تشخیص زودهنگام و نظارت بر پیشرفت بیماری و واكنش های درمانی در بیماری نفریت لوپوسی است.
“لوپوس منتشر” یا لوپوس اریتماتوس سیستمیك (SLE) بیماری خودایمنی است كه بر اثر آن بدن بافت ها و اندام های خویش را مورد هدف قرار می دهد. التهاب ناشی از این بیماری بر خیلی از بخش های بدن همچون مفصل ها، پوست، كلیه ها، سلول های خونی، مغز و قلب تاثیر می گذارد. نفریت لوپوسی یكی از متداول ترین و شدیدترین نمودهای بیماری لوپوس منتشر است و عامل اصلی مرگ و میر بشمار می رود.
تولید داروهای جدید پیشرفت حائز اهمیتی در مقابله با این بیماری است اما تشخیص و كنترل آن همچنان موضوعی چالش برانگیز است كه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بیوپسی از كلیه روش استاندارد طلایی در تشخیص نفریت لوپوسی است اما این روش تهاجمی است و در معاینات معمول این بیماری قابل استفاده نیست. بنابراین محققان در مطالعات گوناگونی بر تشخیص این بیماری از راه روش های غیرتهاجمی تمركز كرده اند.
از آنجایی كه اختلال های سیستم انعقاد در بیماران مبتلا به نفریت لوپوسی و لوپوس منتشر گزارش شده و تعدد موارد ترومبوتیك در این بیماران نسبت به عموم مردم بیشتر است، پروتئین های ادراری در رابطه با انعقاد مورد بررسی قرارگرفت.
به گزارش مدیكال اكسپرس، به قول محققان سطح این دو پروتئین در ادرار بیماران به نفریت لوپوس به شكل غیرباوری بیشتر است.