ممنوعیت واردات دستگاه های ازن تراپی

به گزارش آنی غذا سرگروه بیوالكتریك و بیومكاترونیك اداره كل تجهیزات و ملزومات پزشكی از ممنوعیت واردات دستگاه های ازن تراپی اطلاع داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، مهندس معصومه امیدوار در اینباره اظهار داشت: تا اعلام نتایج تحقیقات علمی و رسمی، كماكان اثربخشی این روش مورد تایید نیست.

سرگروه بیوالكتریك و بیومكاترونیك اداره كل تجهیزات و ملزومات پزشكی اظهار داشت: با عنایت به اطلاع رسانی قبلی در مورد عدم تایید دستگاه های ازن تراپی، به اطلاع می رساند تا اعلام نتایج تحقیقات علمی و رسمی، كماكان اثربخشی این روش مورد تایید نیست و هم اكنون واردات دستگاه ازن تراپی به كشور ممنوع می باشد.

بنابر اعلام وبدا، وی یاد آور شد: سازمان غذا و دارو كشور آمریكا (FDA) هم در آوریل ۲۰۱۶ استفاده از گاز سمی ازن را در شرایط و كاربردهای درمانی یا پیشگیرانه پزشكی ممنوع كرده است.