فروش داروهای گیاهی در عطاری ها، ممنوع

آنی غذا: مدیركل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مكمل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینكه عطاری ها تنها مجاز به عرضه گیاهان دارویی هستند، اظهار داشت: فروش داروهای گیاهی تنها در داروخانه مجاز بوده و عرضه آن در عطاری ها ممنوع می باشد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر مهناز خانوی، با تاكید بر اینكه عطاری ها تنها اجازه فروش گیاهان دارویی بسته بندی و فله را دارند، عنوان كرد: اگر فروارده ای بسته بندی بوده و ادعای درمانی داشته باشد، مجاز به عرضه در عطاری ها نیست.
وی با تاكید بر اینكه فروش فروارده ای كه شكل دارویی دارد، در عطاری ممنوع می باشد، خاطرنشان كرد: تهیه این فراورده ها تنها از داوخانه های مورد تائید سازمان غذا و دارو است.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، به قول خانوی، سازمان غذا و دارو بر فعالیت داروخانه نظارت دارد و فراورده از نظر تاریخ، سلامت، مجوز، بررسی علمی قابل اعتماد هستند. ازاین رو سفارش می نماییم مردم برای تهیه فرواده های سلامت محور به داروخانه ها رجوع كنند.