همزمان با هفته سلامت مطرح شد نقش تغذیه در جلوگیری از بیماری ها

آنی غذا: معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به نقش تغذیه در سلامت و جلوگیری از بیماری ها، بر هم جهت بودن فعالیت های پژوهشی انستیتو تغذیه و معاونت بهداشتی در امتداد حفظ و ارتقای امنیت غذایی جامعه تاكید نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر شهنام عرشی معاون امور بهداشتی دانشگاه و دكتر حسینی – رئیس انستیتو تغذیه در نشستی پیرامون نقش و اهمیت تغذیه در حفظ و ارتقای سلامتی و جلوگیری از بیماری ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دكتر عرشی با اشاره به اینكه ارتقای سلامت جامعه مهم ترین هدف حوزه بهداشت است، اظهار داشت: تغذیه بعنوان یكی از اركان مهم در حفظ و ارتقای سلامت و جلوگیری از بیماری ها، نقش بسیار مهمی در سیستم بهداشتی كشور دارد. بدین سبب آگاهی حوزه بهداشت از طرح های پژوهشی و تحقیقات تغذیه ای اجرا شده در این انستیتو یك لزوم به شمار می آید.
معاون امور بهداشتی دانشگاه در ادامه سخنان خود بر اهمیت هم راستا بودن فعالیت های پژوهشی انستیتو تغذیه و معاونت بهداشت دانشگاه در جهت حفظ و ارتقای امنیت غذایی و ایمنی غذایی جامعه اصرار كرد.
دماوند؛ مركز جامع سلامت در حوزه بیماری های غیرواگیر است
وی شهر دماوند را بعنوان مركز جامع سلامت در حوزه بیماری های غیرواگیر معرفی نمود و اضافه كرد: این مركز پتانسیل لازم برای انجام پروژه های تغذیه ای در امتداد ارتقای سلامت جامعه را داراست.
در ادامه نشست دكتر هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی كشور با اشاره به اینكه انتظار می رود طرح های پژوهشی دانشگاه منجر به مرتفع شدن مشكلات مربوط به سلامتی شود، ابراز امیدواری كرد كه همكاری بین انستیتو تغذیه و معاونت بهداشتی گام مؤثری در امتداد ارتقای امنیت و ایمنی غذایی و سلامت جامعه باشد.
راه اندازی مركز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای
حسینی با اشاره به برنامه های در حال اجرا در این انستیتو اظهار داشت: به منظور كاربردی شدن نتایج تحقیقات، مركز رشد انستیتو را راه اندازی كردیم كه علاوه بر تولید محصولات سلامت محور، خدمات مشاوره ای تغذیه ای باز نمایش می دهد.
در بخش دیگری از این نشست كه با حضور مدیران مراكز بهداشت شمیرانات، شمال و شرق، مدیران وكارشناسان معاونت امور بهداشتی و انستیتو تحقیقات تغذیه ای حضور داشتند، مدیران مراكز بهداشت در مورد امنیت و ایمنی غذایی به نمایش گزارش و مطالبی پرداختند.
در خاتمه این نشست دكتر شهنام عرشی معاون امور بهداشتی دانشگاه و هیأت همراه از بخش های مختلف انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی كشور نظیر آزمایشگاه ها و مركز پایلوت پلنت انستیتو بازدید كرد.