رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد راه اندازی سرویس اعلام منطقه تماس افراد با اورژانس ۱۱۵

به گزارش آنی غذا رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: در ایام اخیر كلیپی در فضای مجازی منتشر گردید كه كودك ۶ ساله اصفهانی در تماس با اورژانس برای مادرش، تقاضای كمك دارد و در این شرایط دشوار می باشد كه نیروی اورژانس باید بتواند منطقه سكونت این چنین تماس هایی را شناسایی كند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، امیر ناظمی اظهار نمود: از وقتی این كلیپ را دیدم با همكارانم در بخش های مختلف تبادل نظر كردیم و مقرر شد در كمتر از یك ماه، سرویسی راه اندازی نماییم كه وقتی فردی با تلفن همراه با اورژانس ۱۱۵ تماس می گیرد، محدوده تماس او را به اورژانس اعلام نماییم كه در این صورت فقط نیاز به آدرس دقیق است.
بنا بر اعلام سایت وزارت بهداشت، وی خاطرنشان كرد: اگر بخواهیم محل تماس افراد با اورژانس را به صورت نقطه زنی داشته باشیم، حریم شخصی افراد نقض خواهد شد و به همین خاطر منطقه محل تماس را به اورژانس ۱۱۵ اعلام می نماییم و امیدواریم كه این سرویس زودتر برای اورژانس ۱۱۵ راه اندازی شود. البته اورژانس خصوصی هم تقاضای راه اندازی این سرویس را داشته است.