رئیس مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت خبر داد؛ معدوم سازی ۹۸۰ هزار كیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در نوروز

به گزارش آنی غذا رئیس مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، از تشدید برخورد با موارد تخلفات بهداشتی در سراسر كشور اطلاع داد و اظهار داشت: بیشتر از ۹۸۰ هزار كیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی معدوم شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، احمد جنیدی ضمن اعلام این خبر اضافه كرد: تعداد بازرسی بهداشت محیطی از مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی از آغاز برنامه بهداشت محیط در سلامت نوروزی تا روز چهاردهم فروردین به ۵۲۴۶۷۵ مورد رسیده است. وی اظهار داشت: بازرسی بهداشت محیطی از اماكن عمومی، مراكز و مدارس اسكان مسافرین نوروزی طی این مدت به ۱۵۱۴۴۱ مورد، بازرسی بهداشت محیطی از مراكز، اماكن و رستوران های بین راهی ۲۳۹۱۲ مورد و كل بازرسی های بهداشت محیطی ۷۰۰۰۲۸ مورد بوده است. جنیدی تصریح كرد: كل مراكز و اماكن متخلف بهداشتی معرفی شده به مراجع قضائی تا روز چهاردهم فروردین ۹۴۶۲ مورد بوده كه از این تعداد ۶۶۰ مورد مربوط به مراكز و رستوران های بین راهی است. رئیس مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، كل مراكز و اماكن متخلف بهداشتی پلمب شده تا چهاردهم فروردین را ۲۲۷۵ مورد اعلام نمود كه ۳۰۶ مورد آن مربوط به رستوران های بین راهی بوده است. جنیدی اضافه كرد: مقدار مواد غذایی غیر بهداشتی معدوم شده در این مدت ۹۸۰۳۷۹ كیلو گرم است. رئیس مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت ضمن اشاره به استفاده بازرسین بهداشت محیط از ابزار سنجش پرتابل در بازرسی ها اظهار داشت: در این مدت تعداد موارد سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی ۴۳۶۳۳۱ مورد بوده است. وی تصریح كرد: از آغاز برنامه سلامت نوروزی تا چهاردهم فروردین تعداد موارد كرسنجی آب ۴۴۹۲۳۹ مورد بوده است.