تشكیل كمیته آلودگی صوتی در شورا

آنی غذا: رئیس كمیته سلامت شورای شهر تهران از بررسی ویژه آلودگی صوتی در شورای شهر خبرداد.
ناهید خداكرمی در گفت و گو باایسنا، در مورد وضعیت آلودگی صوتی در تهران با اشاره به اینكه آلودگی صوت بسیار مهم می باشد چراكه به صورت مستقیم بر اعصاب و روان افراد جامعه تاثیر می گذارد اما كمترین توجه به آن می شود، اظهار داشت: آلودگی صوتی آثار ظاهری ندارد اما آرام آرام بر روان و اعصاب شهروندان تاثیر منفی می گذارد.
وی با اشاره به اینكه متاسفانه مسئولین و مردم توجه كمی به تبعات آلودگی صوت دارند در حالیكه تاثیر منفی زیادی بر سلامت افراد دارد، افزود: برنامه ریزی برای مهار و كاهش آن به خصوص برای كسانی كه در معرض مستقیم صوت هستند، ضروریست.
خداكرمی با اشاره به اینكه در مناطق مركزی شهر و در نزدیكی اتوبان های پایتخت آلودگی صوتی بسیار زیاد است، اضافه كرد: متاسفانه در بعضی مناطق تهران كه عموما در نزدیكی اتوبانها قرار دارند آلودگی صوتی بیشتر از استاندارد است و لازم است اقدامی عملی برای كنترل آن صورت گیرد.
رئیس كمیته سلامت شورای شهر تهران با اشاره به اینكه كمیته سلامت در كمیسیون سلامت و محیط زیست با جدیت در این حوزه فعالیت دارد و كمیته ای هم در شورا شكل گرفته است تا در حوزه تعیین استانداردها بررسی لازم را انجام دهد اظهار داشت: در برنامه سوم توسعه شهرداری به آلودگی صدا توجه ویژه شده است و برای نخستین بار است كه به آلودگی صوتی در اسناد بالا دستی توجه شده است تا از نظر عملیاتی بتوانیم حضور پر قدرت تری داشته باشیم و معتقدم كه می بایست به مرور تصمیمات و لوایح قبل در اولویت اجرا قرار گیرند، تا صدای استاندارد را به شهر برگردانیم.