بلایی كه خانم دكتر در آرایشگاه سر مشتری آورد

به گزارش آنی غذا زن جوان كه در آرایشگاه دوستش مبادرت به تزریق ژل زیبایی كرده بود، با عفونت صورتش مجبور به شكایت شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، «ایران» در ادامه نوشت: آیدا دختر زیبایی بود كه چند ماهی از ازدواجش می گذشت. با اینكه ایرادی در چهره اش نبود اما دلش می خواست تغییر كند. یك مرتبه كه این مورد را در جمع دوستانش بیان كرد به او پیشنهاد كردند با تزریق ژل زیبایی، چهره اش را به شكل دلخواه درآورد اما هزینه این كار سنگین بود و «آیدا» از پس آن برنمی آمد. بنابراین از همان روز تحقیقاتش را آغاز كرد تا بتواند با قیمتی مناسب این كار را انجام دهد.
این جست وجو ماه ها ادامه داشت تا اینكه یكی از دوستان «آیدا» با معرفی خانم دكتری از آشنایانشان به او پیشنهاد كرد تا در سالن آرایشگاه وی و با هزینه كم، كار تزریق ژل را انجام دهد.
تزریق به ظاهر بدون دردسر انجام شد اما چند هفته ای طول می كشید تا نتیجه كار مشخص شود. «آیدا» هر روز ساعت ها جلوی آیینه می ایستاد تا كوچك ترین تغییرات صورتش را هم زیر نظر بگیرد. اما هر چه از زمان تزریق می گذشت علائم عجیبی در صورتش بروز می كرد. چند ماه اول همسرش حرفی نمی زد اما به تدریج تغییر شكل صورتش سبب تعجب او و اطرافیان شد. تغییرات غیرعادی صورت آیدا قابل چشم پوشی نبود. درد عجیبی در صورتش داشت. بارها در این مدت با پزشكش تماس گرفت اما تجویزهای او هم تأثیری در بهبود وضعیت «آیدا» نداشت.
«آیدا» كه برای درمان عفونت های صورتش به چند دكتر دیگر هم مراجعه نموده بود وقتی متوجه شد خانم دكتر ناشی با تزریق اشتباه سبب شده صورتش عفونت كند از دكتر متخصص خواست تا ژل را تخلیه كند اما پزشك گفت این كار می تواند ریسك بالایی برای او داشته باشد، بدین ترتیب آیدا با رجوع به دادسرای ناحیه ۱۹ تهران(دادسرای جرایم پزشكی و دارویی) از خانم دكتر شكایت نمود.
با طرح این شكایت و تشكیل پرونده در دادسرا، به دستور بازجو شعبه پنجم، رسیدگی به مبحث در دستور كار كمیسیون پزشكی قرار گرفت و اولین جلسه با حضور سه كارشناس ۶ ماه بعد برگزار گردید.
كارشناسان بعد از بررسی شرایط بیمار، مدارك و اظهارات او، عوارض به وجود آمده در صورت «آیدا» را ناشی از تكنیك و انتخاب ژل نامناسب دانسته و خانم دكتر را به میزان ۵ درصد مقصر شناختند.
با اعتراض طرفین به این رأی، سه ماه بعد جلسه دوم كمیسیون با حضور پنج كارشناس تشكیل شد و كارشناسان این دفعه پزشك معالج را ۱۰ درصد مقصر شناختند و پرونده با عنایت به تزریق ژل در مكانی غیر پزشكی و نامناسب و غیبت متهم در دو نوبت رسیدگی به پرونده جهت بررسی تخلفات به سازمان نظام پزشكی ارسال شد.
پرونده «آیدا» این دفعه با اعتراض خانم دكتر به كمیسیون هفت نفره فرستاده شد و كارشناسان بعد از بررسی مدارك و بررسی شرایط زن جوان، پزشك را به دلیل تزریق ژل با تكنیك ناصحیح و ایجاد عفونت و ناهمواری پوست، مرتكب قصور شده و در صورتیكه عوارض بهبود نیابند، نیاز به تخلیه ژل وجود دارد. ازاین رو پرونده خانم دكتر علاوه بر تعیین قصور پنج درصدی به نظام پزشكی ارسال خواهد شد.
بعد از تأیید اشتباه خانم دكتر در سومین جلسه كمیسیون پزشكی، متهم با حضور در دادسرا بار دیگر به رأی معترض شد كه اعتراض او مورد قبول قرار نگرفت و كیفرخواست با عنوان ایراد آسیب بدنی غیرعمدی ناشی از قصور پزشكی به میزان پنج درصد صادر شد.
با صدور كیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه كیفری دو (مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی افراسیاب فرستاده شد. قاضی بعد از شنیدن اظهارات طرفین، بررسی مدارك و شواهد پرونده، پزشك زن را مقصر شناخت و او را به پرداخت پنج درصد دیه كامل انسان محكوم نمود.