پژوهشگران ایرانی بررسی كردند خطرات چال گونه ایجادشده توسط جراحی

آنی غذا: جراحی احداث چال گونه، بااینكه عمل مطمئن و نسبتاً ساده ای است، اما مانند هر عمل جراحی دیگری می تواند همراه با عوارض باشد كه ازجمله آنها می توان به احتمال احداث عفونت، خونریزی و آزار به شاخه های بوكال عصب فاسیال اشاره نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، «وقتی می خنده، یه چال رؤیایی روی گونه هاش می افته!». این جمله، گاهی چنان به مذاق افراد خوش می آید كه حاضر می شوند برای رسیدن به آن، صورت خودرا به تیغ جراحان بسپارند. اما آیا این عمل جراحی، بدون عارضه است؟
چال گونه عبارت است از فرورفتگی ناحیه گونه كه اغلب حین خنده احداث می شود. چال گونه جزو فاكتورهای زیبایی صورت شمرده می شود و سبب جذاب تر شدن چهره افراد خصوصاً هنگام خنده می شود. بنظر می رسد كه وجود چال گونه یك امر ژنتیكی و توارثی است، بطوریكه برخی محققان، آنرا بعنوان یك صفت ارثی غالب در نظر می گیرند. علت احداث این وضعیت آناتومیك در صورت، به دوشاخه بودن عضله ای موسوم به زایگوماتیك ماژور مربوط است.
چال گونه می تواند یك طرفه یا دوطرفه باشد. رشد و تمایز چال گونه، الگوهای متفاوتی نشان می دهد، بطوریكه چال گونه می تواند گذرا یا دائمی باشد. چال گذرا، ناشی از تحلیل رفتن چربی ناحیه بوكال بر اثر افزایش سن است و علاوه بر بالارفتن سن، كشیده شدن یا طویل شدن عضله باز می تواند به محو شدن چال گونه منجر شود. امروزه به سبب تقاضا برای احداث چال گونه با جراحی، تكنیك های بسیار متفاوت و متعددی ابداع و به كار گرفته شده اند. اما نكته بسیار مهم در این خصوص آن است كه پیش از عمل جراحی، باید به دقت بیماران را در مورد تكنیك جراحی، نتایج و عوارض آن مورد مشاوره قرار داد.
در این رابطه، یكی از محققان كشور، پژوهشی مروری را انجام داده است كه در آن، علت احداث چال گونه، خصوصیات آناتومیك و باز تكنیك های جراحی برای احداث چال گونه و همین طور عوارض این اعمال جراحی بیان شده اند.
به بیان محقق فوق، هدف از جراحی این است كه یك اسكار یا زخم، بین پوست و عضله بوكسیناتور صورت احداث شود كه این اسكار سبب چسبندگی پوست و عضله می شود. عمل جراحی فوق، تحت بی حسی موضعی یا بی هوشی عمومی انجام می شود و در موارد بی حسی از تركیب لیدوكایین و اپی نفرین استفاده می شود.
مهدی غنچه، پژوهشگر بخش جراحی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند و مجری این پژوهش، درباب عوارض احتمالی این عمل جراحی می گوید: «جراحی احداث چال گونه، بااینكه عمل مطمئن و نسبتاً ساده ای است، اما مانند هر عمل جراحی دیگری می تواند همراه با عوارض باشد كه ازجمله آنها می توان به احتمال احداث عفونت، خونریزی و آزار به شاخه های بوكال عصب فاسیال اشاره كرد».
به اعتقاد غنچه: «همچنین احتمال محو شدن ناگهانی چال گونه، عدم تقارن، واكنش به جسم خارجی و آزار به مجرای استنسن (پاروتید) باز گزارش شده است. بر همین مبنا شناسایی و درمان زودرس عوارض، اهمیت ویژه ای دارد».
یافته های حاصل از این پژوهش مروری را كه بر شناسایی عوارض ناشی از جراحی چال گونه و اقدامات سریع برای درمان زودرس آن تاكید دارند، فصل نامه ای علمی پژوهشی به نام «پوست و زیبایی» منتشر نموده است. این نشریه، متعلق به دانشگاه علوم پزشكی تهران است.