بهره برداری از تجهیزات تصویربرداری نوری از مغز در دانشگاه شهید بهشتی

آنی غذا: چهار دستگاه و تجهیزات پیشرفته تصویربرداری نوری از مغز و اپتوژنتیك ساخت محققان و متخصصان كشور تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در پژوهشكده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی به بهره برداری رسید.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، محققان كشور در یك تلاش علمی موفق شدند با حمایت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دستگاه های پیشرفته تصویربرداری نوری از مغز با روش سیگنال ذاتی، تصویربرداری نوری از مغز به روش استفاده از رنگدانه های حساس به ولتاژ، تصویربرداری نوری به روش اسپكل لیزری و اپتوژنتیك جهت استفاده در زمینه علوم اعصاب شناختی در كشور را طراحی و تولید كنند.
با بهره برداری از این دستگاه ها و تجهیزات طراحی و ساخته شده، متخصصان قادرند به روش های گوناگون از مغز تصویربرداری كنند.
دستیابی به تكنیك “اپتوژنتیك” برای تحریك و كنترل سیستم های عصبی با استفاده از دستكاری های سیستم های عصبی و حساس كردن سلول های عصبی به نور، یكی از موفقیت های محققان كشور در پژوهشكده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی و مركز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی است؛ بطوری كه با استفاده از این تكنیك می توان بصورت همزمان تحریك نوری و ثبت فعالیت مغز را انجام داد كه قابلیت كاربرد بر روی حیوان بیهوش و یا درحال حركت را داراست.
از جانب دیگر با تلاش های محققان در دانشگاه شهید بهشتی، همینطور میكروسكوپ لیزری كانفوكال با چهار طول موج و همینطور میكروسكوپ نوری با تابش طرح دار برای تصویربرداری با دقت بالا ساخته شده و مراحل تحقیقاتی نهایی خویش را طی می كند.
بر مبنای اعلام ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، با بهره برداری از تجهیزات حوزه نورواپتیك در پژوهشكده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی، محققان حوزه علوم اعصاب شناختی در سراسر كشور می توانند از خدمات این دستگاه ها برای انجام فعالیت های تحقیقاتی در حوزه های علوم اعصاب شناختی استفاده كنند.