نتایج یك پژوهش دانشگاهی نشان داد تاثیر زردچوبه بر داروهای شیمی درمانی

آنی غذا: نتایج مطالعات پژوهشگران نشان داد كه كوركومین؛ تركیب اصلی گیاه زردچوبه می تواند تاثیر داروی شیمی درمانیˮمیتومایسینˮ را افزایش دهد و سلول های سالم را در مقابل عوارض جانبی چنین داروهایی محافظت كند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، برخی از داروهای شیمی درمانی مانند «میتومایسین» رادیكال های آزاد در بدن تولید می كنند و موجب عوارض جانبی زیادی می شوند. كوركومین؛ ماده اصلی گیاه زردچوبه خواص آنتی اكسیدانی دارد و امكان دارد در صورتیكه به همراه این داروها مصرف شود، موجب كاهش عوارض این دارو شود.
میتومایسین یك ماده ضد تومور و ضد قارچ است كه از نوعی باكتری استخراج میگردد. این ماده موجب مرگ سلول های سرطانی می گردد و از آن بعنوان یك داروی شیمی درمانی در سرطان های مختلف استفاده میگردد.
زردچوبه گیاهی است كه برخی كشورها مانند ایران و هند از ساقه زیرزمینی یا ریزوم آنها بعنوان ادویه استفاده می نمایند. از دیرباز در طب سنتی از زردچوبه بعنوان درمانی برای بیماری های مختلف استفاده می كردند. مطالعات زیادی تاثیرات ضد التهابی، ضد روماتیسمی، ضد سرطانی، ضد میكروبی و فعالیت های محافظت كننده كبد این تركیب را تایید نموده اند.
یكی از خاصیت های مثبت زردچوبه این است كه حتی در میزان زیاد باز در بدن سمیت احداث نمی نماید. همین خاصیت موجب میگردد كه این ادویه گزینه خوبی برای پیشگیری و درمان بیماری های مختلف مثل سرطان باشد. به همین خاطر محققان دانشگاه علوم پزشكی مشهد و دانشگاه علوم پزشكی تهران، تاثیر كوركومین را بر عوارض داروی شیمی درمانی میتومایسین، بررسی كردند.
پژوهشگران برای انجام این تحقیق از سلول های سرطان مثانه در شرایط آزمایشگاهی استفاده كردند و تاثیر میتومایسین را به تنهایی و همزمان با كوركومین بر روی آنها مورد بررسی قرار دادند.
در این پژوهش مشاهده شد كه كوركومین سمیت میتومایسین را بیشتر كرد و موجب شد كه این دارو حتی در غلظت های پایین باز بیشترین تاثیر را داشته باشد. همین طور كوركومین میزان شكستگی DNA سلول ها را هم كم كرد و این نشان دهنده خاصیت آنتی اكسیدانی بود.
نتایج این پژوهش كه در آخرین شماره نشریه نانوپزشكی (Nanomedicine Journal) وابسته به دانشگاه علوم پزشكی مشهد انتشار یافته است، نشان داد كه استفاده همزمان كوركومین و میتومایسین موثرتر از درمان تنها با میتومایسین است.
به گفته دكتر بیژن ملائكه نیكویی؛ استاد مركز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشكی مشهد و پژوهشگر ارشد این تحقیق: «خاصیت آنتی اكسیدانی كوركومین می تواند سلول ها را از عوارض جانبی میتومایسین محافظت كند اما برای فهمیدن این تاثیر و مكانیسم های سمیت سلولی كوركومین به تنهایی و همزمان با میتومایسین در درمان سرطان مثانه، مطالعات بیشتری باید انجام گیرد».