تكذیب خبر فوت آیت الله هاشمی شاهرودی از جانب وزارت بهداشت

به گزارش آنی غذا سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: آیت الله هاشمی شاهرودی در قید حیات است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر ایرج حریرچی – سخنگوی وزارت بهداشت امروز در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: از بامداد چند خبرگزاری خبر فوت ایت الله شاهرودی را اعلام نمودند و چند نفر هم تكذیب كردند. طبق اطلاعی كه تا چند دقیقه پیش به ما دادند ایشان در قید حیات هستند، اما حال شان وخیم است.