جذب سالانه ۱۰ هزار پرستار برای جبران كمبود نیروها

به گزارش آنی غذا معاون پرستاری وزیر بهداشت از اختصاص بودجه جذب هیات علمی پرستاری در سال آینده اطلاع داد و اظهار داشت: به دنبال جذب سالانه ۱۰ هزار پرستار برای جبران كمبود نیروی پرستار در گروه های مختلف هستیم.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر مریم حضرتی در جلسه با اعضای علمی و شورای سیاستگذاری پرستاری دانشگاه پرستاری و مامایی كرمانشاه بعد از شنیدن نقطه نظرات و پیشنهادات آنها اظهاركرد: دغدغه های شما دغدغه های ما هم هست و ما هم معتقدیم كه بعضی از مشكلات موجود مانند مدرك گرایی یك آفت است كه البته همه ما وظیفه داریم كه اجازه ورود این آفت به را عرصه پرستاری ندهیم.

وی در مورد افزایش جذب دانشجویان پرستاری، اظهار داشت: ما هم با افزایش بی رویه جذب دانشجوی پرستاری مخالفیم اما افزایشی كه طی سالیان پیش صورت گرفته نشات گرفته از كمبود نیرو برپایه نیاز جامعه در این حوزه بوده است. ازاین رو در جلساتی كه با معاونت آموزشی در این خصوص داشته ایم مقرر شد تا از سال ۱۴۰۰ در جذب دانشجو افزایشی نداشته باشیم و به تثبیت برسیم.

معاون پرستاری وزیر بهداشت اضافه كرد: هم اكنون میانگین نیروی پرستاری ما در كشور ۷ دهم است كه با این وجود هم اكنون حدود ۴ هزار پرستار در مرخصی زایمان هستند تلاش و برنامه ریزی ما این است كه تا سال ۱۴۰۴ میانگین ما حداقل به ۱.۸ برسد.

دكتر حضرتی عدم جذب به موقع و متناسب باز نیاز پرستار در سالهای گذشته را مورد انتقاد قرارداد و اضافه كرد: هم اكنون بیشتر از ۷۰ درصد نیروهای ما زیر ۱۰ سال خدمت هستند و از تجربه زیادی برخوردار نیستند. ازاین رو ما مجبوریم این خلاء را به روش های گوناگون پر نماییم.

به گزارش وبدا، وی با اشاره اینكه سالانه ۱۱ هزار فارغ التحصیل پرستاری داریم، اظهارداشت: همه این تعداد به علت مشكلات مالی بیمارستانها جذب نمی شوند اما با این وجود پرستاری یكی از رشته هایی است كه بیشترین بازار كار و بیشترین جذب را در میان سایر رشته ها دارد و البته بر مبنای آمارهای جهانی، پرستاری در ۱۰ سال آینده جزو سه شغل برتر دنیاست.

وی در مورد كمبود هیات علمی اظهار داشت: خوشبختانه در بودجه سال آینده این مورد دیده شده و انشالله در این خصوص بهبود حاصل خواهد شد.

دكتر حضرتی همینطور از اصلاح و بازبینی چارت دانشكده های پرستاری خبرداد.
معاون پرستاری وزیر بهداشت، پرستاری جامعه نگر را از اولویت های معاونت پرستاری دانست و اضافه كرد: پرستاران سفیران سلامت هستند و هر كدام از ما باید آموزش های خودمراقبتی را در اطراف خودمان و فراتر نهادینه نماییم.

وی از اجرای طرح غربالگری مردم در سراسر كشور همزمان با هفته پرستار در جهت پرستاری جامعه نگر خبرداد.