رئیس كتابخانه مركزی همدان با قصور پزشكی جانباخته؟

آنی غذا: مدیركل پزشكی قانونی استان همدان از مرگ مادری سپس زایمان در بیمارستان آگاهی داد.
دكتر علی احسان صالح در گفت وگو با ایسنا در تشریح این خبر اظهار نمود: پگاه روز گذشته یك مادر سپس زایمان در بیمارستان جان باخت كه علت مرگ آن توسط پزشكی قانونی در دست بررسی می باشد.
وی با اشاره به اینكه نمونه برداری از این فرد صورت گرفته است، اشاره كرد: امكان دارد این مادر بر اثر آمبولی لخته خون یا آمبولی مایع آمونیاتیك جان باخته باشد.
صالح در پاسخ به اینكه خانواده متوفی اعلام نموده اند دخترشان سپس تزریق آمپول نفسش گرفت، صورتش كبود شد و به كما رفت، عنوان كرد: نمی توان در این زمینه تا زمان بررسی نمونه ها و انجام آزمایشات لازم اظهار نظر كرد و امكان دارد این سوژه بین یك تا دو ماه به طول انجامد.
مدیركل پزشكی قانونی استان همدان درباره اینكه بنا به قول خانواده متوفی، حساسیت دخترشان به آمپول تزریقی اعلام شده بود و بر اثر این قصور عزیزشان جان باخته، عنوان كرد: حساسیت قابل كنترل است و نمی توان قطعی گفت به این دلیل فوت كرده و سپس بررسی تكمیلی نتیجه نهایی اعلام میگردد.
متوفی منصوره حسینی شعار، رئیس كتابخانه مركزی همدان حدودا ۳۵ ساله بوده كه سپس تولد اولین فرزندش در بیمارستان بوعلی همدان جان باخت.