با تلاش محققان كشور صورت می گیرد تولید داروی ضد سرطان پوست از جلبك های جزیره قشم

به گزارش آنی غذا محققان پژوهشكده تكنولوژی های جدید دانشگاه صنعتی امیركبیر با استخراج ماده موثره نوعی جلبك، از آن در تولید داروی ضد سرطان پوست استفاده می نمایند.

نغمه عرب زاده از محققان این طرح در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: در مناطق جنوبی كشور مانند قشم گونه های مختلفی از جلبك ها وجود دارد كه بعضی از آنها شناسایی نشده است، ولی بعضی از آنها از جانب بومیان منطقه شناسایی شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.

وی افزود: بر این اساس در این مطالعات با همكاری دكتر سپیده كی پور متخصص زیست شناسی دریایی و بومیان منطقه دو گونه از جلبك های بومی جزیره قشم را شناسایی كردیم.

عرب زاده تصریح كرد: این دو گونه جلبك مورد مطالعه قرار گرفتند و با شناسایی ماده موثره آنها مبادرت به استخراج عصاره این جلبك ها كردیم.

این محقق خاطرنشان كرد: نتایج مطالعات ما نشان داد كه مواد استخراج شده حاوی تركیبات دارویی بسیار خوبی مانند تركیبات ضد سرطان هستند.

عرب زاده با اشاره به اینكه در این مواد همینطور تركیباتی برای بهبود بیماری های پوستی وجود دارد، خاطرنشان كرد: فاز دیگر مطالعات ما استفاده از این ماده موثره در تولید داروهای ضد سرطان و همینطور كاربرد آن در زخم پوش ها برای ترمیم زخم است.

به گفته این محقق، از عصاره این جلبك می توان در تولید داروهای ضد سرطان پوست بهره برد.