اضافه شدن ۱۰۰۰ دستگاه دیالیز برای بیماران كلیوی تا آخر سال

به گزارش آنی غذا رییس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، با اشاره به اینكه توزیع دستگاه های دیالیز در كشور نامتوازن است، اظهار داشت: مقرر است طی سه سال آینده حدود ۳۰۰۰ دستگاه دیالیز جدید به ظرفیت دیالیز خونی در كشور اضافه شود.

دكتر مهدی شادنوش در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه از گذشته در كشور ما بیماران كلیوی جزو بیماران خاص محسوب می شدند و حمایت های گسترده ای از این گروه از بیماران انجام شده است، اظهار داشت: در ادامه پشتیبانی از این بیماران هم اكنون بخش های دیالیز ما از ۴۷۵ بخش در سال ۹۲ به ۵۷۲ بخش تا شهریور ماه سال جاری رسیده اند. همینطور تخت های دیالیزمان از ۴۶۰۰ تخت در سال ۱۳۹۲ به ۶هزار و ۹۸۷ تخت در سال ۹۷ رسیده است.

وی اضافه كرد: از طرفی هم اكنون ۳۲ هزار و ۱۶۹ بیمار دیالیزی داریم كه با استفاده از همودیالیز خونی، دیالیز می شوند و ۱۷۴۴ نفر از این بیماران هم دیالیز صفاقی می شوند. یكی از برنامه هایمان این است كه به تعداد دیالیزهای صفاقی در این بیماران افزوده شود؛ چراكه كیفیت زندگی این بیماران را بالاتر می برد. البته این كار نیاز به فرهنگسازی دارد و رسانه ها باید در این زمینه كمك كنند تا این نوع دیالیز بیشتر شناخته شود و بیماران مان به سمت این نوع دیالیز حركت كنند.

شادنوش با اشاره به اینكه در عین حال در حوزه همودیالیز به ازای هر شش بیمار چهار دستگاه دیالیز داریم كه توزیع شان در سطح كشور متوازن نیست، ادامه داد: یكی از برنامه های مهم وزارت بهداشت این است كه دستگاه های همودیالیز را به صورت متوازن تر در سطح كشور توزیع نماییم. بر این اساس مقرر است طی سه سال آینده حدود ۳۰۰۰ دستگاه دیالیز جدید به ظرفیت همودیالیز كشور اضافه شود كه بخشی از آنها در مناطق كه گرفتار كمبود دستگاه دیالیز هستند و بخشی هم در مناطقی كه دستگاه ها مستهلك شده اند، توزیع و جایگزین می شوند. طبق برنامه ریزی های انجام شده فكر می كنم تا آخر امسال تامین ۱۰۰۰ دستگاه دیالیز عملیاتی و در سیستم جایگزین یا اضافه شود.

وی با اشاره به اینكه سبب شادمانی است كه با همت شركت های دانش بنیان داخل كشور، دستگاه دیالیز ساخت داخل هم به مجموعه اضافه می شود، اظهار داشت: قرارداد آن امضا شده و شركت دانش بنیان متعهد شده كه ظرف شش ماه آینده ۵۴۰ دستگاه دیالیز را تحویل دهد. اگر این اتفاق بیفتد اقدام خوبی در جهت اقتصاد مقاومتی است و وابستگی ما برای دستگاه دیالیز به خارج از كشور به حداقل ممكن می رسد و جزو معدود كشورهایی می شویم كه توانستیم چنین دستگاه پیچیده ای را تولید نماییم.