موارد مبتلاشدن به ایدز در خاورمیانه از مرز آگهی گذشت

آنی غذا: رییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینكه موارد مبتلاشدن به ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا از مرز آگهی گذشته است، در عین حال از ادغام خدمات پیشگیری، درمان و مراقبت HIV در نظام خدمات بهداشتی اولیه (PHC) آگاهی داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر محمدمهدی گویا در همایش روز جهانی ایدز اظهار داشت: با توجه به این كه پیشرفت هایی در كنترل مبتلاشدن به ایدز رخ داده، اما این پیشرفت ها كند بوده و در خیلی از كشورها شكننده است؛ چراكه وابسته به كشورهای دیگر هستند و چنانچه تحت تاثیر تحریم یا كشمكش های سیاسی قرار گیرند، برنامه مبارزه با ایدز باز تحت تاثیر قرار می گیرد. برای مثال این شكنندگی ها را می توان در كشور اوكراین مشاهده كرد.
موارد مبتلاشدن به ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا از مرز آگهی گذشت وی ادامه داد: با وجود اینكه موارد مبتلاشدن به HIV در خیلی از كشورها كاهش یافته است، در ۵۰ كشور شاهد افزایش موارد مبتلاشدن به این بیماری بوده ایم. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موارد مبتلاشدن به ایدز از مرز آگهی عبور كرده است. همین طور در زمینه پیشگیری به نوجوانان و جوانان كه بیشتر در معرض خطر هستند، كمتر توجه شده است.
گویا افزود: برمبنای همین آمارها ما به سازمان جهانی بهداشت متعهد شده ایم كه به هدف ۹۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ برسیم. در همین راستا به اعتراف جلوگیری از اچ آی وی پیوستیم و معتقدیم می توانیم پرچمدار این اعتراف در این منطقه خاورمیانه باشیم. همین طور تصمیم گرفتیم هر چقدر هم تحت تاثیر تحریم و كشمكش های سیاسی قرار بگیریم، تسلیم نشویم و اقدامات خودرا انجام دهیم. در همین راستا برنامه كشوری ترسیم كردیم، اجراهای ساختاری داشتیم و سرمایه گذاری را افزایش دادیم.
وی با اشاره به اینكه دنیا ثابت كرده است كه جلوگیری از HIV بدون برنامه كاهش لطمه امكان ندارد، اظهار داشت: بدین سبب برای رسیدن به اهداف پیشگیری، برنامه كاهش لطمه را ارتقای كیفی داده ایم. برنامه testing را به صورت همه جانبه ارتقا داده ایم. همین طور نه تنها جمعیت پرخطر، بلكه مناطق پرخطر هم در مبتلاشدن به ایدز نقش دارند. برمبنای مطالعات دقیق در تلاشیم كه از مناطق استان ها، محل های در خطر را بیشتر تحت نظر قرار دهیم. ۵۷۰ هزار مادر حامله باز تست شدند كه البته این كار آسان نبود و در این بین تنها دو كودك مبتلا به HIV در ۸۰ میلیون جمعیت شناسایی شد كه آن هم به سبب دیر بازگشت كردن خود مادران بود.

به قول رییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، چهار كشور به هدف جلوگیری از حذف انتقال اچ آی وی از مادر به فرزند رسیدند كه سه مورد از این كشورها، جمعیت زیر ۵ میلیون دارند و تنها كشوری كه بالای پنج میلیون جمعیت دارد، تایلند است.
وی با اشاره به اینكه با اتكا به سرمایه های ملی برنامه هایی به صورت سیستماتیك انجام دادیم و نرخ شیوع HIV در زنان تن فروش و معتادان تزریقی را كاهش دادیم، اظهار داشت: حدود ۲۰ مركز به صورت سیستماتیك به این زنان سرویس می دادند. همین طور یكی از سخت ترین راه های كنترل اچ آی وی در دنیا مربوط به اعتیاد تزریقی است. تحقق تمام برنامه های ما به واسطه كاهش لطمه بوده است.
گویا اظهار نمود: اطلاع از وضعیت مبتلاشدن و افزایش پوشش درمان از مهم ترین اهداف پیشگیری است. مهم ترین ابزار این آگاهی، آزمایش است؛ اگر آزمایش هدفمند باشد ما را به هدف خود می رساند. دانش و آگاهی قدرت ما است. مصداق دانش در مورد HIV، آگاهی از میزان ابتلا، پوشش درمان و پایش Viral load است.
وی با اشاره به اینكه آخرین گزارش سازمان ملل نشان داده است ۷۵ درصد از مبتلایان به HIV در دنیا از ابتلای خود آگاهی دارند و نزدیك ۲۰ میلیون نفر نمی دانند مبتلا به این عفونت هستند، اضافه كرد: این میزان در شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه ۳۴ درصد و در كشور ما ۴۱ درصد است. در شمال آفریقا و خاورمیانه پوشش درمان ۵۳ درصد و در كشور ما ۵۸ درصد است و ما اصلا از این سوژه راضی نیستیم.
گویا در ادامه صحبت هایش اظهار داشت: برای شناسایی افراد مبتلا به اچ آی وی، انجام مشاوره و آزمایش لازم است. ما برای انجام مشاوره و آزمایش پنج اصل مهم را در نظر گرفتیم؛ هیچ گاه بدون رضایت فرد برای برای او آزمایش انجام ندهیم، محرمانه بودن انجام آزمایش و نمایش پاسخ آنرا به طور كامل رعایت نماییم، بدون مشاوره آزمایش انجام ندهیم، نتایج تست مثبت را هر چه سریع تر با انجام آزمایش تایید كننده رد یا قبول نماییم. فرد شناسایی شده را به خدمات پیشگیری، درمان و مراقبت وصل نماییم.
وی درباره اقداماتی كه از پارسال تابحال برای كنترل و درمان اچ آی وی انجام شده، اظهار داشت: ما خدمات پیشگیری، درمان و مراقبت اچ آی وی را در نظام خدمات بهداشتی اولیه (PHC) خود ادغام كردیم. آخرین مراحل فنی آن باز طی شده است. امكانات دسترسی به آزمایش را با روش های خودمان فراهم كردیم. كلیه امكانات وصل آزمایش سریع به خدمات آزمایشی تایید كننده و برنامه پیشگیری، مراقبت و درمان را در سراسر كشور احداث كردیم.
وی افزود: درمان های جدید را به درمان استاندارد كشوری مانند سال های گذشته اضافه كردیم. امكانات انجام آزمایش Viral load را در كشور فراهم كردیم. برنامه كاهش لطمه را از نظر كیفی ارتقا دادیم.
گویا درباره انجام “تست سریع” و “سلف تست” اظهار داشت: تجربه جهانی نشان داده تشخیص زودهنگام HIV آغازین گام برای تداوم بقای فرد مبتلا برای مراقبت و درمان و در كلان خودپیشگیری و كنترل HIV است.
وی درانتها اضافه كرد: مردم می توانند از این تست در مراكزی غیر از مراكز بهداشتی و درمانی استفاده كنند. انجام این تست عموما برای كسانی است كه امكان بازگشت به مراكز درمانی بهداشتی و دسترسی به انجام آزمایش را ندارند و كسانی كه دسترسی به آنها برای ما دشوار است. برای انجام این تست تحمیل وجود ندارد و انجام این تست نیازمند مشاوره درست است.