با حضور وزیر بهداشت بزرگ ترین كارخانه تولید داروهای ضدسرطان خاورمیانه، راه اندازی شد

آنی غذا: بامداد امروز و با حضور وزیر بهداشت، بزرگ ترین كارخانه تولید داروهای ضدسرطان خاورمیانه، در كشور راه اندازی شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بزرگ ترین كارخانه تولید داروهای ضدسرطان خاورمیانه (اكترو) و بخش بیوتكنولوژی گروه دارویی اكتور كو بامداد امروز با حضور وزیر بهداشت راه اندازی شد.
۹ خط تولید دارو در گروه دارویی اكترو با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو راه اندازی شد.