چرا اضافه وزن به افسردگی منجر می شود؟

آنی غذا: متخصصان سلامت با اشاره به اینكه داشتن اضافه وزن می تواند سبب افسردگی شود، اظهار داشتند: این تاثیر بیشتر روان شناختی است.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، درحالیكه در بررسی های پیشین به این نكته اشاره شده بود كه افراد چاق بیشتر در معرض مبتلاشدن به افسردگی هستند، مشخص نبود آیا افسردگی سبب بروز تغییرات در وزن میگردد یا تغییر در وزن بر خطر مبتلاشدن به افسردگی تاثیر می گذارد؟

اكنون گروهی از كارشناسان در بررسی های خود دریافتند وجود متغیرهای ژنتیكی در رابطه با شاخص توده بدنی بالا می تواند منجر به افسردگی شود و این تاثیر در زنان نسبت به مردان بیشتر است.

یكی از محققان این مطالعه از دانشگاه اكستر اظهار داشت: افرادی كه در یك گروه جمعیتی وزن بیشتری دارند، افسرده تر هستند و این امر حداقل تاحدودی تاثیر تصادفی شاخص توده بدنی بر افسردگی است.

به نوشته روزنامه گاردین، در این بررسی محققان به مطالعه روی ۷۳ متغیر ژنتیكی در رابطه با شاخص توده بدنی بالا در ۵۰۰ هزار نفر و همین طور پرونده پزشكی این بیماران پرداختند. این تیم تحقیقاتی دریافتند افرادی با شاخص توده بدنی بالاتر بیشتر در معرض مبتلاشدن به افسردگی هستند.