باكتری های مقاوم به دارو عامل مرگ میلیون ها نفر تا ۲۰۵۰

آنی غذا: كارشناسان علوم پزشكی پیش بینی كرده اند كه تا سال ۲۰۵۰ میلادی میلیون ها انسان در اروپا، آمریكای شمالی و استرالیا بر اثر باكتری های مقاوم در برابر دارو جان خویش را از دست می دهند.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، كارشناسان با پیش بینی اینكه تا سال ۲۰۵۰ میلیون ها انسان در این سه منطقه بر اثر باكتری های مقاوم در برابر دارو كشته می شوند، اظهار داشتند: درصورتیكه كشورها مقابله با تهدیدهای فزاینده ناشی از باكتری های مقاوم در برابر شناخته شده ترین داروها را در اولویت اقدامات خود قرار دهند می توان از وقوع این بحران جلوگیری كرد.

سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD) نسبت به نتایج فاجعه بار باكتری های مقاوم در برابر دارو برای خدمات سلامت عمومی و هزینه های ناشی از آن اخطار داده و اعلام نموده است كه بهبود بهداشت در بیمارستان ها و كاهش مصرف آنتی بیوتیك های غیرضروری می تواند در كاهش این بحران موثر باشد.

طبق این مطالعه در سال ۲۰۱۵ باكتری های مقاوم در برابر دارو باعث كشته شدن بیشتر از ۳۳ هزار نفر در اروپا شدند.

در گزارش سازمان همكاری و توسعه اقتصادی پیش بینی شده كه تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲.۴ میلیون نفر بر اثر باكتری های مقاوم در برابر دارو جان خویش را از دست می دهند و هزینه درمان چنین عفونت هایی سالانه در هر یك از این كشورهای تحت مطالعه به صورت میانگین ۳.۵ میلیارد دلار خواهد بود.

به گزارش ژاپن تودی، همینطور در كشورهای با میزان درآمد پایین و متوسط هم میزان مقاومت باكتریایی در برابر دارو بالاست. در برزیل، اندونزی و روسیه هم ۶۰ درصد عفونت های باكتریایی حداقل به یك نوع آنتی بیوتیك مقاوم هستند.