كمبود جراحی تخصصی سرطان در كشور و اقدام وزارت بهداشت

آنی غذا: رییس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت غربالگری سرطان در كشور، اظهار داشت: در مورد جراحی تخصصی سرطان، به صورت كلی در سطح كشور كمبود وجود دارد كه با تدوین برنامه سطح بندی خدمات سرطان و تربیت هدفمند نیروهای تخصصی سرطان تلاش می نماییم تا در خلال سال های آینده كیفیت این خدمات افزایش یابد.

دكتر مهدی شادنوش در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: تشخیص زودهنگام سرطان، یكی از راهبردهای مهم جهت شناسایی به موقع بیماران، افزایش اثربخشی مداخلات و كاهش هزینه ها است، اما به جهت اینكه یك آزمایش یا روش بالینی بعنوان روش غربالگری برای تشخیص زودهنگام استفاده شود، باید دارای چندین خصوصیت باشد؛ ساده و ارزان بوده، مقبولیت عمومی و حساسیت بالا داشته و در صورتیكه بیماری با این روش پیدا شد، درمان مناسبی در علم پزشكی برای آن وجود داشته باشد. حال در صورتیكه بیماری با این روش پیدا شد و درمان مناسب هم وجود داشت، درمان به گونه ای باشد كه طول عمرش افزایش یافته یا دست كم كیفیت زندگی بیمار بهتر شود.

وی با اشاره به اینكه بنابراین است كه سازمان بهداشت جهانی روش های غربالگری را فقط برای سرطان های پستان، روده بزرگ و دهانه رحم پیشنهاد داده است، اضافه كرد: وزارت بهداشت هم متناسب با شرایط كشور این برنامه ها را بعد از طی مراحل آزمایشی، در نظام سلامت در دست اجرا دارد.

شادنوش با اشاره به شرایط غربالگری در زمینه سرطان معده هم اظهار نمود: در مورد سرطان معده با اینكه این سرطان بیشترین بروز را در مردان در كشور داراست، اما هنوز آزمایش یا روشی برای غربالگری آن كه دارای مشخصات مذكور باشد، برایش سفارش نشده است تا بعنوان روش غربالگری پیشنهاد شود. البته در سال های اخیر آزمایش هایی برای این بیماری هم در دسترس قرار گرفته است كه توسط مراكز تحقیقاتی در دست بررسی هستند و در صورت تایید اثربخشی، می توانند در سطح نظام بهداشتی درمانی كشور هم سفارش شوند.

رییس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در ادامه در واكنش به برخی اظهارات در خصوص كمبود امكانات تخصصی سرطان در استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: هم اكنون خدمات شیمی درمانی، رادیوتراپی و جراحی سرطان در این استان عرضه می گردد. البته در مورد جراحی تخصصی سرطان، به صورت كلی در سطح كشور كمبود وجود دارد كه معاونت درمان با تدوین برنامه سطح بندی خدمات سرطان و با همكاری معاونت آموزشی در حال برنامه ریزی دوره های ویژه، جهت تربیت هدفمند نیروهای تخصصی سرطان است تا در خلال سال های آینده كیفیت این خدمات افزایش یابد.