مسمومیت عراقی ها با آب آلوده

به گزارش آنی غذا بیش از ۱۰۰۰ نفر به خاطر مصرف آب آشامیدنی آلوده در استان بصره در جنوب شرقی عراق مسموم شدند.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، زید طارق، نماینده بخش بهداشت عمومی در عراق اظهار داشت: بیش از ۱۰۰۰ نفر به خاطر مصرف آب آشامیدنی آلوده در استان بصره در جنوب شرقی عراق مسموم شدند.
زید طارق اظهار داشت: موارد عفونت باكتری در چندین قسمت از استان ثبت شده و این امر به علت آلودگی آب در بصره است. تعداد افراد مبتلا به این عفونت باكتریایی بیش از ۱۰۰۰ نفر بوده كه بیشتر آنها درمان شده اند.
اقدامات اعتراض آمیز در عراق در روز ۸ ژوئیه از بندر جنوبی بندر بصره شروع شد. این وضعیت بعد از مرگ یكی از تظاهركنندگان، اعتراض به بیكاری و بدتر شدن وضعیت بخش عمومی بدتر شد.
به گزارش اسپوتنیك، شبكه تلویزیونی السومریه در این باره گزارش داد: این وضعیت همینطور بر اثر گرمای ۵۰ درجه ای كه در استان های جنوبی عراق رخ داده، شدت گرفت.