فراخوان سازمان غذا و دارو برای تامین ۱۰ تن آلبومین

آنی غذا: سازمان غذا و دارو برای تامین آلبومین مورد نیاز بازار دارویی كشور در سال ۹۷، به شركت های واردكننده دارو فراخوان قیمت داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، برپایه این فراخوان تمام شركت های معتبر تامین كننده علاقمند به حضور در این فراخوان می توانند با استفاده از جدول انتشار یافته شامل قیمت پیشنهادی و برنامه تامین خود، برای میزان قابل تامین قطعی تا آخر سال ۹۷ با رعایت موارد زیر تكمیل و درخواست خویش را به صورت رسمی در روز شنبه ۱۳ مرداد به دبیرخانه محرمانه سازمان غذا و دارو تحویل دهند.
۱. مقدار مورد نیاز آلبومین ۱۰ تن (یك میلیون عدد ویال بر مبنای دوز ۵۰ml درصد۲۰)
۲. در مورد آلبومین با منشأ پلاسمای غیر ایرانی وارداتی قیمت به صورت CPT و با واحد یورو و در مورد نوع تولید برون مرزی با منشاء پلاسمای ایرانی صرف قیمت ریالی پیشنهادی فروش و پخش قابل پذیرش است.
۳. شركت هایی كه توان تامین بیشتر با قیمت پیشنهادی كمتری داشته باشند در اولویت انتخاب این فراخوان قرار خواهند گرفت.