یافته محققان انگلیسی؛ افزایش میزان قندخون باعث بهبود حافظه سالمندان می گردد

آنی غذا: طبق نتایج یك تحقیق جدید، افزایش میزان قندخون باعث بهبود حافظه و عملكرد در افراد مسن شده و حس شادی بیشتری در آنها بوجود می آورد.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، محققان دانشگاه وارویك بریتانیا دریافتند قند باعث بهبود حافظه در افراد مسن می گردد و انگیزه بیشتری به آنها برای انجام فعالیت های دشوار می بخشد.
محققان در این مطالعه، به افراد جوان (۱۸ تا ۲۷ سال) و افراد مسن (۶۵ تا ۸۲ سال) نوشیدنی حاوی مقدار كمی گلوكز داده و از آنها خواستند مهارت های گوناگون حافظه را انجام دهند. به سایر شركت كنندگان دارونما، نوشیدنی حاوی شیرین كننده های مصنوعی، داده شد.
سپس آنها میزان مشاركت افراد را در مهارت های انجام شده، امتیازشان در زمینه حافظه، خلق و خو، و درك شان از تلاش را ارزیابی كردند.
آنها دریافتند افزایش انرژی با استفاده از نوشیدنی گلوكز در مقایسه با نوشیدنی حاوی شیرینی مصنوعی، هم به افراد جوان و هم به سالمندان برای تلاش بیشتر كمك كرد.
البته در افراد جوان گروه نوشیدنی گلوكز، بهبودی در خلق و خو یا عملكرد حافظه شان مشاهده نشد.
اما در مقایسه با گروه قند مصنوعی، در افراد مسنی كه نوشیدنی گلوكز مصرف كردند حافظه به شكل قابل توجهی بهبود یافته و خلق و خو مثبت تری داشتند.
محققان این مطالعه به این نتیجه رسیدند كه قابلیت دسترسی كوتاه مدت به انرژی به شكل افزایش میزان قندخون می تواند فاكتور مهمی در تولید انگیزه در افراد مسن برای انجام یك كار با بالاترین توانایی باشد.